N อำเภอ โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์สำรอง
1 ชนบท บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ http://school.obec.go.th/kudpiakhomkk2/  
2 ชนบท บ้านกุดเพียขอมเหนือ  
3 ชนบท บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า http://www.kkn2.in.th/nkdschool  
4 ชนบท บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก    
5 ชนบท ชุมชนโนนแสนสุข http://www.kkn2.in.th/nss  
6 ชนบท ชุมชนบ้านชนบท http://school.obec.go.th/chonabot http://www.kkn2.in.th/cb/
7 ชนบท บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง http://www.kkn2.in.th/dd/  
8 ชนบท บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย http://www.kkn2.in.th/tnk/ http://www.kkn2.in.th/tnk/
9 ชนบท บ้านท่าม่วง http://www.kkn2.in.th/tm1  
10 ชนบท บ้านวังเวินกุดหล่ม http://www.kkn2.in.th/wg/  
11 ชนบท บ้านแท่น http://www.kkn2.in.th/bantan/  
12 ชนบท บ้านโนนแดงน้อย http://www.kkn2.in.th/nondang  
13 ชนบท มาบตากล้าร่มเย็น http://www.kkn2.in.th/mrschool http://www.kkn2.in.th/mrschool/
14 ชนบท สระแก้วโคกกลาง    
15 ชนบท บ้านหนองไฮหนองแวง http://www.kkn2.in.th/nhnw  
16 ชนบท บ้านหัวนากลาง http://www.kkn2.in.th/hkschool  
17 ชนบท บ้านหันแฮด    
18 ชนบท บ้านโซ่งเหล่านาดี    
19 ชนบท บ้านทุ่มห้วย http://school.obec.go.th/tumhuay  
20 ชนบท บ้านปอแดง http://www.kkn2.in.th/pdschool/  
21 ชนบท บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า http://www.kkn2.in.th/huykea
22 ชนบท บ้านหนองสะแบงหนองโน http://www.kkn2.in.th/nns  
23 ชนบท บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา http://www.kkn2.in.th/hf/  
24 ชนบท บ้านเหล่าเหนือ http://www.kkn2.in.th/lnschool  
25 ชนบท โนนพะยอมพิทยไพศาล http://www.kkn2.in.th/npy  
26 ชนบท บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง http://school.obec.go.th/nhongtao  
27 ชนบท บ้านห้วยไร่ http://www.kkn2.in.th/rai  
28 ชนบท บ้านห้วยอึ่ง http://school.obec.go.th/huayaungkk2 http://www.kkn2.in.th/bo/
29 ชนบท ร่มเย็นประชาสรรค์ http://www.kkn2.in.th/ry/  
30 ชนบท บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง http://www.kkn2.in.th/kpnschool/  
31 ชนบท บ้านโนนข่า http://www.kkn2.in.th/nkschool http://www.kkn2.in.th/nk/
32 ชนบท บ้านวังแสง http://school.obec.go.th/wungsangschoolkk2  
33 ชนบท บ้านหูลิงโนนศิลา http://www.kkn2.in.th/hl/  
34 ชนบท บ้านห้วยไผ่โนนคำมี http://www.kkn2.in.th/hp1  
35 ชนบท บ้านห้วยยางประชาสรรค์ http://www.kkn2.in.th/hauyyangkk2/  
36 บ้านไผ่ บ้านไผ่ประถมศึกษา http://www.kkn2.in.th/banphai http://school.obec.go.th/huaypai
37 บ้านไผ่ จตุรมิตรบ้านไผ่ http://school.obec.go.th/jaturamite  
38 บ้านไผ่ บ้านหนองลุมพุก http://school.obec.go.th/lumpukk2  
39 บ้านไผ่ วัดจันทร์ประสิทธิ์ http://www.kkn2.in.th/wjps  
40 บ้านไผ่ บ้านเกิ้ง http://www.kkn2.in.th/bk/ http://www.kkn2.in.th/lp
41 บ้านไผ่ ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ http://www.kkn2.in.th/yingyong  
42 บ้านไผ่ บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ http://www.kkn2.in.th/bpst/ http://www.kkn2.in.th/bankoeng
43 บ้านไผ่ ประเสริฐแก้วอุทิศ http://www.kkn2.in.th/po/  
44 บ้านไผ่ ไตรคามประชาสรรค์    
45 บ้านไผ่ บ้านแคนเหนือ http://www.kkn2.in.th/bkaennuea  
46 บ้านไผ่ บ้านโคกโก    
47 บ้านไผ่ บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า http://school.obec.go.th/donhmagprig http://www.mskbanphai.ac.th
48 บ้านไผ่ บ้านหนองเจ้าเมือง    
49 บ้านไผ่ ไตรมิตรประชาบำรุง http://www.kkn2.in.th/tmpr/  
50 บ้านไผ่ เก่านาโนมีวิทยา http://school.obec.go.th/gaonanokk2  
51 บ้านไผ่ หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ http://www.kkn2.in.th/tn/  
52 บ้านไผ่ บ้านหนองน้ำใส http://www.kkn2.in.th/bns/  
53 บ้านไผ่ บ้านทุ่งมน http://www.kkn2.in.th/tm  
54 บ้านไผ่ เบญจมิตรวิทยาคม http://school.obec.go.th/benchamit  
55 บ้านไผ่ บ้านเป้าประชาบำรุง http://school.obec.go.th/banpeo  
56 บ้านไผ่ บ้านหนองผือกอบง http://school.obec.go.th/bannongphua/ http://www.kkn2.in.th/npkb/
57 บ้านไผ่ บ้านขามเรียน http://khamrian.khonkaen2.com  
58 บ้านไผ่ บ้านชีกกค้อ http://www.kkn2.in.th/ck/  
59 บ้านไผ่ บ้านดู่ใหญ่ http://www.kkn2.in.th/bd/  http://www.kkn2.in.th/bandooyai
60 บ้านไผ่ บ้านเมืองเพีย http://school.obec.go.th/muangpheaschool http://school.obec.go.th/bantoongmon
61 บ้านไผ่ บ้านละว้า http://school.obec.go.th/banlawa http://www.kkn2.in.th/bmschool
62 บ้านไผ่ บ้านหนองนางขวัญ http://www.nongnangkaow.ac.th  
63 บ้านไผ่ บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า http://www.kkn2.in.th/nongranya/ http://www.kkn2.in.th/npkb
64 บ้านไผ่ บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว http://school.obec.go.th/banhaunong  
65 บ้านไผ่ บ้านภูเหล็ก http://school.obec.go.th/pulek/  
66 บ้านไผ่ บ้านหนองหญ้าปล้อง http://www.bannongyaplong.com http://www.kkn2.in.th/bnp/
67 บ้านไผ่ บ้านหินตั้งโคกก่อง http://www.kkn2.in.th/htk  
68 บ้านไผ่ บ้านสว่าง http://school.obec.go.th/bansawangkk2  
69 บ้านไผ่ บ้านหินลาดนาโนหนองกุง http://www.kkn2.in.th/hinladkk2/ http://www.nongnangkaow.ac.th
70 บ้านไผ่ บ้านป่างิ้วหนองฮี http://www.kkn2.in.th/ph/  
71 บ้านไผ่ บ้านหนองรูแข้ http://www.kkn2.in.th/rk/  
72 บ้านไผ่ บ้านศิลานาโพธิ์ http://www.kkn2.in.th/silanapo/  
73 บ้านไผ่ บ้านโสกตลิ่งโสกจาน http://www.kkn2.in.th/bs/ http://www.kkn2.in.th/nypwit_school
74 บ้านไผ่ บ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) http://school.obec.go.th/tpvangong http://www.tarngpard.com
75 บ้านไผ่ บ้านหนองแวงไร่   http://www.kkn2.in.th/sawang
76 บ้านไผ่ บ้านเก่าน้อย http://www.kkn2.in.th/kaonoi  
77 บ้านไผ่ บ้านป่าปอ http://www.kkn2.in.th/ppschool/  
78 บ้านไผ่ บ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) http://www.kkn2.in.th/kl/ห  
79 บ้านไผ่ บ้านเสือเฒ่า http://www.kkn2.in.th/suatao  
80 บ้านไผ่ บ้านหนองดู่ดอนเปือย http://www.kkn2.in.th/nddp  
81 บ้านไผ่ บ้านหนองตับเต่า http://www.kkn2.in.th/ntt  
82 บ้านไผ่ บ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขาบ้านดอนเปือย) http://www.kkn2.in.th/nddpsakha  
83 บ้านไผ่ บ้านสร้างเอี่ยน http://school.obec.go.th/bansarngeian  
84 บ้านไผ่ บ้านผักหวานโนนสวาง http://www.kkn2.in.th/pw/ ไม่ค่อย update
85 บ้านไผ่ บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง http://www.kkn2.in.th/spp/  
86 บ้านไผ่ บ้านกุดเชือก http://school.obec.go.th/bkc1 http://www.kkn2.in.th/kudcheak/
87 บ้านไผ่ บ้านขามป้อม http://www.kkn2.in.th/kps  
88 บ้านไผ่ บ้านลาน   http://www.kkn2.in.th/nongtubtao
89 เปือยน้อย บ้านโกน้อย http://www.kkn2.in.th/gn/ http://www.kkn2.in.th/gn/
90 เปือยน้อย บ้านวังผือขามป้อม http://wpkpschool.justfree.com/  
91 เปือยน้อย บ้านส้มป่อย http://www.kkn2.in.th/sompoikk2/  
92 เปือยน้อย บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร http://www.kkn2.in.th/nns/  
93 เปือยน้อย บ้านหินฮาวลำวังชู http://www.kkn2.in.th/hh/ http://www.kkn2.in.th/kudcheak
94 เปือยน้อย ชุมชนบ้านหัวขัว http://www.banhuakhua.ac.th  
95 เปือยน้อย ไตรคามประชาพัฒนา http://www.kkn2.in.th/trikhamkk2  
96 เปือยน้อย บ้านนาเสียวโคกสว่าง http://www.kkn2.in.th/nsk  
97 เปือยน้อย บ้านสระแก้วประชาสรรค์    
98 เปือยน้อย บ้านวังหินเก่าค้อ    
99 เปือยน้อย บ้านโนนสว่าง http://school.obec.go.th/bannon_sa  
100 เปือยน้อย บ้านวังม่วง    
101 เปือยน้อย บ้านโสกนาค http://www.sknschool.thmy.com/  
102 เปือยน้อย บ้านห้วยโป่ง http://school.obec.go.th/hauypong http://www.kkn2.in.th/tpp/
103 เปือยน้อย บ้านห้วยแร่ http://www.kkn2.in.th/kh/ http://kruhr.com/
104 มัญจาคีรี ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี http://www.banhan.ac.th  
105 มัญจาคีรี บ้านโจด http://www.kkn2.in.th/bjs/  
106 มัญจาคีรี บ้านหนองขามบ่อหิน    
107 มัญจาคีรี บ้านหนองโนประชานุเคราะห์    
108 มัญจาคีรี บ้านหนองม่วงหลุบคา    
109 มัญจาคีรี บ้านขุมดิน    
110 มัญจาคีรี บ้านเขวา    
111 มัญจาคีรี บ้านบัว    
112 มัญจาคีรี ห้วยยางมัญจาคีรี http://www.kkn2.in.th/hymonja  
113
114 มัญจาคีรี บ้านกอกป่าผุวิทยา http://www.kkn2.in.th/kp/
115 มัญจาคีรี บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์    
116 มัญจาคีรี ไตรมิตรศึกษา    
117 มัญจาคีรี โนนเขวาประชารักษ์ http://www.kkn2.in.th/nonkhow  
118 มัญจาคีรี บ้านมูลตุ่น    
119 มัญจาคีรี บ้านสวนหม่อน http://www.kkn2.in.th/sm  
120 มัญจาคีรี บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง    
121 มัญจาคีรี บ้านวังแคน http://www.kkn2.in.th/wk/  
122 มัญจาคีรี บ้านแจ้ง http://www.kkn2.in.th/banjang  
123 มัญจาคีรี บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร http://www.kkn2.in.th/njb/  
124 มัญจาคีรี บ้านโนนสำนัก http://www.kkn2.in.th/nsn/  
125 มัญจาคีรี บ้านหนองแปน http://www.kkn2.in.th/np/  
126 มัญจาคีรี บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด http://www.kkn2.in.th/nd/  
127 มัญจาคีรี บ้านหนองไห http://school.obec.go.th/nonghaikk2  
128 มัญจาคีรี บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล http://www.kkn2.in.th/bkprnk  
129 มัญจาคีรี บ้านนาฮี    
130 มัญจาคีรี บ้านโนนคุต http://www.kkn2.in.th/bannonkhut  
131 มัญจาคีรี โนนสวางวิทยาสรรค์    
132 มัญจาคีรี โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง)    
133 มัญจาคีรี โพนเพ็กพัฒนวิทยา    
134 มัญจาคีรี บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา http://www.kkn2.in.th/nyps/  
135 มัญจาคีรี หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา http://www.kkn2.in.th/nonghai14  
136 มัญจาคีรี บ้านห้วยฮวก www.kkn2.in.th/hhschool  
137 มัญจาคีรี บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ http://school.obec.go.th/thasakk2 http://www.kkn2.in.th/nyl/
138 มัญจาคีรี บ้านท่าสวรรค์    
139 มัญจาคีรี บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์    
140 มัญจาคีรี บ้านโนนเค็ง http://school.obec.go.th/nonkeng  
141 มัญจาคีรี บ้านโนนตุ่นศึกษา http://www.nontunsuksa.ob.tc/  
142 มัญจาคีรี บ้านไส้ไก่    
143 มัญจาคีรี บ้านหัวนา    
144 มัญจาคีรี กุดขอนแก่นท่าเกษม    
145 มัญจาคีรี บ้านคำแคน http://www.kumkaenschool.th.gs  
146 มัญจาคีรี บ้านคำโซ่    
147 มัญจาคีรี บ้านคำน้อย http://www.kkn2.in.th/kn/  
148 มัญจาคีรี บ้านคำปากดาว http://bancumpagdaw1.th.gs  
149 มัญจาคีรี บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ    
150 มัญจาคีรี บ้านป่าดู่ http://www.kkn2.in.th/pd/  
151 มัญจาคีรี บ้านห้วยแล้ง http://www.kkn2.in.th/huailaengschool  
152 มัญจาคีรี บ้านหนองขามวิทยา    
153 มัญจาคีรี บ้านโคกสูงพิทยาคาร http://www.kkn2.in.th/koksung/  
154 มัญจาคีรี บ้านแจ้งทัพม้า    
155 มัญจาคีรี บ้านนางาม http://www.kkn2.in.th/nangam  
156 มัญจาคีรี บ้านเสาเล้าหินแตก http://www.kkn2.in.th/sh/  
157 มัญจาคีรี บ้านหนองสองห้อง http://www.kkn2.in.th/nsh  
158 มัญจาคีรี แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น http://school.obec.go.th/kantaosuknamkun/  
159 มัญจาคีรี ศูนย์ที่ 18 ศูนย์เครือข่ายนาข่า http://school.obec.go.th/nakhanetkk2/  
160 มัญจาคีรี บ้านขามป้อมดอนยูง http://school.obec.go.th/khampomkk2  
161 มัญจาคีรี บ้านนาข่า http://www.kkn2.in.th/nk/  
162 มัญจาคีรี บ้านหนองต่อโคกหนองโจด http://www.kkn2.in.th/nongtokk2/  
163 มัญจาคีรี บ้านหนองบัวเย็น http://www.kkn2.in.th/nongbuayen  
164 มัญจาคีรี เหล่าใหญ่วิทยา http://school.obec.go.th/laoyainakhakk2  
165 มัญจาคีรี สวัสดี http://school.obec.go.th/sawasdeekk2 http://www.kkn2.in.th/kantaoschool
166 มัญจาคีรี หัวห้วยหัวฝาย http://www.kkn2.in.th/hhhfkk2/  
167 มัญจาคีรี บัวเหลือง http://www.kkn2.in.th/buaeleang/  
168 มัญจาคีรี บัวเหลือง  (สาขาบ้านหนองบัว)    
169 โคกโพธิ์ไชย บ้านแก้งค้อ http://www.kkn2.in.th/bkk/
170 โคกโพธิ์ไชย บ้านนาแพงสงแดง http://www.kkn2.in.th/napang  
171 โคกโพธิ์ไชย บ้านโนนงาม http://www.kkn2.in.th/nonngam
172 โคกโพธิ์ไชย บ้านโนนทองวิทยาคม http://www.kkn2.in.th/nontongweetaya  
173 โคกโพธิ์ไชย บ้านโนนสาวเอ้ http://school.obec.go.th/bannonsouwae  
174 โคกโพธิ์ไชย ดอนหมู http://www.donmoo.com  
175 โคกโพธิ์ไชย ชุมชนบ้านโคก http://www.kkn2.in.th/cbk/  
176 โคกโพธิ์ไชย บ้านโสกนาดี http://www.kkn2.in.th/snd  
177 โคกโพธิ์ไชย โนนคูณอัมพวัน    
178 โคกโพธิ์ไชย บ้านหนองทุ่มวิทยา http://www.kkn2.in.th/ntw  
179 โคกโพธิ์ไชย อุดมคงคาคีรีเขต http://www.kkn2.in.th/udom http://www.nonthong.ob.tc
180 โคกโพธิ์ไชย อนุบาลอรุณโรจน์   http://www.kkn2.in.th/nonsawae
181 โคกโพธิ์ไชย บ้านโนนกระยอมกุดลอบ http://www.kkn2.in.th/nyl/  
182 โคกโพธิ์ไชย บ้านโพธิ์ไชย http://www.kkn2.in.th/pc/  
183 โคกโพธิ์ไชย บ้านมูลนาค http://www.kkn2.in.th/moolnark  
184 โคกโพธิ์ไชย บ้านหนองหญ้ารังกา http://school.obec.go.th/bannongyarangka http://www.kkn2.in.th/nyrk/
185 โคกโพธิ์ไชย สามหมอโนนทัน http://www.kkn2.in.th/smnt  
186 โคกโพธิ์ไชย บ้านซับแดงซำไผ่ http://www.kkn2.in.th/sdp  
187 โคกโพธิ์ไชย บ้านซับบอนซับเจริญ http://www.kkn2.in.th/subbon  
188 โคกโพธิ์ไชย นาจานซับสมบูรณ์ http://www.kkn2.in.th/najan/  
189 โคกโพธิ์ไชย บ้านนาตับเต่า http://www.kkn2.in.th/n_tt/  
190 โคกโพธิ์ไชย บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง http://www.npsshcool.com/ http://www.kkn2.in.th/npch/
191 โคกโพธิ์ไชย บ้านหินตั้ง http://school.obec.go.th/banhintung  
192 บ้านแฮด บ้านขามป้อมประชานุกูล    
193 บ้านแฮด บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ http://school.obec.go.th/huaymuangkk2  http://www.kkn2.in.th/hmr/
194 บ้านแฮด หนองแซงวิทยาคม http://www.kkn2.in.th/nswkk2/ http://www.nswkk2.ac.th/
195 บ้านแฮด บ้านหนองเต่า http://school.obec.go.th/nongtowbanhad  
196 บ้านแฮด บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง http://www.kkn2.in.th/ksrr  
197 บ้านแฮด ชุมชนบ้านแฮด http://school.obec.go.th/cubanhaed/  
198 บ้านแฮด ประชาพัฒนาบ้านแฮด http://school.obec.go.th/phbanhaed http://www.hintang.ob.tc/
199 บ้านแฮด บ้านวังหว้า http://www.kkn2.in.th/wangwa  
200 บ้านแฮด บ้านโนนทัน   http://www.wangmuang.ac.th
201 บ้านแฮด บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก http://www.kkn2.in.th/knm/  
202 บ้านแฮด บ้านหนองขามสมบูรณ์    
203 บ้านแฮด บ้านหนองผักตบ http://www.kkn2.in.th/nt/  
204 บ้านแฮด บ้านหนองไฮขามเปี้ย http://www.nhornghaikampia.ac.th  
205 บ้านแฮด มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์    
206 บ้านแฮด บ้านโคกสำราญ http://www.kkn2.in.th/koksamran  
207 บ้านแฮด บ้านดงหนองเกี่ยว http://school.obec.go.th/bandongkk2  
208 บ้านแฮด บ้านดอนปอแดง http://www.donpordang.ac.th  
209 บ้านแฮด บ้านโนนพันชาติ    
210 บ้านแฮด บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน http://school.obec.go.th/banpadangjeangkranoun  
211 บ้านแฮด บ้านป่าม่วง http://school.obec.go.th/pamoung  
212 บ้านแฮด บ้านเล็บเงือก http://school.obec.go.th/banlebnguak  
213 บ้านแฮด บ้านหนองมะเขือ http://school.obec.go.th/nongmakua  
214 บ้านแฮด บ้านหนองหัวช้าง http://school.obec.go.th/bannhonghuachang  
215 ชนบท อนุบาลศักดิ์สุภา    
216 ชนบท อนุบาลสุขสัมพันธ์    
217 บ้านไผ่ มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ http://www.hrb.ac.th  
218 บ้านไผ่ อนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ http://www.mskbanphai.ac.th  
219 บ้านไผ่ กรุณาศึกษา http://www.kkn2.in.th/ks/  
220 บ้านไผ่ มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา http://www.kkn2.in.th/bwschool  
221 บ้านไผ่ เอี่ยมไพศาล http://www.kkn2.in.th/aermphisal http://www.kkn2.in.th/ap/
         
    ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่ http://www.jaopu.net